You are here: Antidoping   Login

  19. augusta 2017
ANTIDOPING
 
V tejto sekcii nájdete všetky dôležité dokumenty a informácie týkajúce sa dopingu a jeho kontrole na Slovensku, zoznam zakázaných látok ako aj odkazy na dôležité stránky.
 
  •  Svetový antidopingový kódex, ktorým sa riadi každá národná antidopingová organizácia a športovci jej podliehajúci
 
  •  Znenie Zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu, ktorý zahrňuje aj dôležité ustanovenia o dopingu na Slovensku (základné ustanovenia, opatrenia v boji proti dopingu v športe, sankcie atď.)
 
  •  Vyhláška č. 542/2008 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
 
 
  •  Zoznam zakázaných látok a metód dopingu pre rok 2014 – svetový antidopingový kódex (angl. verzia)
 
 
  •  Antidopingový program Slovenskej republiky na roky 2013 – 2015
 
 
 
  •  Terapeutické výnimky – všetky dôležité informácie a postup, ako požiadať o terapeutickú výnimku nájdete na nasledovnej stránke –
-          Žiadosť o udelenie terapeutickej výnimky
 
 
 
 
 
Home  |  Výsledkový servis  |  Obsadenosť haly  |  Firemné akcie  |  O curlingu  |  Aktuality  |  Zápisnice  |  Kurzy  |  Antidoping  |  Dotácie
Copyright 2010 by SENSE Slovakia, s.r.o.   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use