Kontakty

Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

IČO: 37841866
DIČ: 2021718534
Email: office@curling.sk
IBAN: SK7202000000002805070259

 

gen.sekretár: Pavel Kocián, +421 918 824449

 

Zoznam  členov najvyššieho orgánu

Výkonného výboru

Slovenského curlingového zväzu

 

 

Predseda:              Pavol Pitoňák, bytom Na Pasienku 78, 90025 Chorvátsky Grob,

Náhradník:

 

Podpredseda:        Juraj Gallo, bytom Generála Svobodu, 03601 Martin,   

Náhradník:     

 

Člen:                     František Pitoňák, bytom Bajkalská 10, Poprad 05801.

Náhradník:

 

Zoznam členov SCZ

 

 

 

 

 

 

 


Slovenský curlingový zväz
Záhradnícka 27
811 07 Bratislava

Tel.: +421 918 824449
Email: info@curling.sk
Web: www.curling.sk

 

 

 

 

 

 

 


IČO: 37841866
DIČ: 2021718534

IBAN: SK7202000000002805070259